Vefatlar

ESAS ÇEÇEN
İBRAHİM KABUK
SUZAN DEMİRCİ
ZEHRA ÖZTABAK
REMZİ BAKAL
MUZAFFER DEMİRCİ
FATMA KAYNAR
SATI ÇELİK
MEHMET KAVAL
RUKİYE ERÖZCAN